Zajímavé odkazy a služby (reklama, média, public relations) – iTunes U a Google Ngram Viewer

21.09.2011

Všichni, kdo vlastní produkty firmy apple, dobře znají službu iTunes. Prostřednictvím iTunes lze získat nejenom hudbu, video a hry, ale také zde vznikla pozoruhodná knihovna vysokoškolských přednášek. Služba se jmenuje “iTunes Univerzity”, neboli “iTunes U”, a nabízí stovky přednášek z více než 1000 univerzit celého světa, mezi kterými najdete i řadu prestižních institucí zejména z Anglie a USA, ale i z Německa nebo Francie a dalších zemí. Přednášky mají podobu audiozáznamu nebo ve videa a můžete si je zdarma stáhnout do svých přístrojů. Prezentace jsou z rozličných oborů. Najdete zde také sekci ekonomie, kde jsou umístěny například záznamy “úvodů” do ekonomické teorie v podání špičkových světových odborníků (našel jsem mezi nimi i nositele Nobelovy ceny), ale naleznete zde také pozoruhodné příspěvky k moderním trendům v marketingu a reklamně. V každém případě můžete prostřednictvím “iTunes U” získat zajímavé informace snad ze všech vědních oborů. V neposlední řadě je poučné vidět a slyšet, jak se přednáší na špičkových univerzitách ve světě, i když musím upozornit, že kvalita přednášek je kolísavá a musíte se naučit rozpoznat ve velkém množství záznamů v nabídce, co je zajímavé a přínosné pro vaše studium nebo poznání.

Služba je určitě vhodná i pro ty z vás, kdo se alternativní formou chtějí učit angličtině, němčině nebo jinému jazyku. V tomto ohledu se mi osobně velice líbily přednášky o hudbě (v angličtině), které jsou zpestřené hudebními ukázkami “jak se to dělá (tj. hudba)”, nebo rozličné přednášky z historie. Sázkou na jistotu jsou prezentace National Geographic.

Univerzity iTunes najdete v horní části iTunes App Store v sekci iTunes U.

Tzv. “Google Ngram Viewer” je pozoruhodný vyhledávač, který prohledává google databáze textů a sleduje četnost výskytu slova (frekvenci), které zadáte do vyhledávače této služby. Základní nastavení prohledává v rámci programu google book naskenovanou literaturu v rozmezí let 1800 až 2000. Již v této chvíli je takto zpracován obrovský objem textů, který se navíc každým dnem (minutou) zvětšuje. Logicky převažují texty v angličtině. Pokud tedy zadáte do vyhledávače požadované slovo, tak je vám nabídnuta statistická křivka četnosti výskytu hledaného slova ve zvoleném časovém intervalu. Na první pohled je to jen služba k pobavení, ale ve skutečnosti je to mimořádně zajímavá odborná pomůcka. Na vyzkoušení vám doporučuji například slovo marketing – nádherně uvidíte, jak křivka výskytu slova narůstá přibližně od poloviny minulého století. Stejně tak zajímavé je slovo advertising, kde už však křivka začíná růst na počátku 19 století. Obě křivky můžete vzájemně komparovat, doplnit při srovnání například ještě o křivku výskytu četnosti názvu public relations, corporate identity a podobně. Výsledkem je graf, který pozoruhodně a přehledně dokládá vztahy těchto nástrojů v historické perspektivě.

Služba však nabízí ještě víc: pokud kliknete na položku v rámečku “google book” umístěném pod horizontální osou grafu, tj. například vyhledáváte termín advertising a zajímá vás časové rozpětí let 1900-1909, jsou vám po kliknutí na link s intervalem letopočtů nabídnuty prostřednictvím “google book” knihy z uvedeného období, které se věnují reklamně. Část z nich je navíc v téměř úplném náhledu, tj. jsou prakticky kompletně naskenované (většinou schází pouze několik stránek) a dostupné z účtu “google books”! Je to doslova nevyčerpatelný zdroj studijního materiálu. Nezapomeňte ale prostudovat návod, který objasňuje i metodologii, na které je tento vyhledávač založen.

Google Ngram Viewer najdete na této adrese:

http://ngrams.googlelabs.com/

Stejně pozoruhodné, byť poněkud komplikovaněji ovladatelné, jsou “google statistiky vyhledávání”. V tomto případě se služba zaměřuje nikoliv na texty, ale na obsah internetu – například na frekvenci vyhledávání určitého slova nebo slovního spojení v zadaném časovém intervalu. I takto lze získat zajímavé statistické křivky. Služba funguje i s texty v češtině. Zadání vyhledávaných slov nebo spojení však vyžaduje pečlivou rozvahu a hodně přemýšlení, pokud chcete získat zajímavý a metodologicky správný výstup. Doporučuji tedy nejprve prostudovat příklady, jak lze této pomůcky využít.

Google statistic najdete na této adrese

http://www.google.com/insights/search/?hl=cs

Google Ngram Viewer je služba, kterou by hojně měli využívat studenti při psaní bakalářských a diplomových prací. Podobné konstatování se vztahuje i na google statistiky vyhledávání. Doufám tedy, že se ve vašich bakalářských a diplomových pracích budu setkávat s grafy vytvořenými za pomocí této služby.

komentáře (0)
Mgr. Jaroslav Stuchlík

Další články autora: